Monday, July 25, 2011

ശ്രീമൂലവാസം, ധര്‍മ്മടം അണ്ടല്ലൂര്‍ കാവ് ?

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച “കോലത്തു പഴമ” എന്ന എം.പി.കുമാരന്റെ ചരിത്ര ഗവേഷണ കൃതിയുടെ ഒരു അദ്ധ്യായത്തിന്റെ സ്കാന്‍ ചെയ്ത കോപ്പികള്‍ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു(ഞെക്കുക) . ആധികാരികവും, പുതിയ അറിവുകള്‍ നല്‍കുന്നതുമായ ഈ പുസ്തകം സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ചരിത്ര പഠിതാക്കള്‍ക്ക് ഒരു വഴികാട്ടിയായിരിക്കും.മൂഷിക രാജാക്കന്മാരെ സവര്‍ണ്ണവല്‍ക്കരിക്കുന്നതിനും (ശൂദ്രരാക്കുന്നതിന്), അവരുടെ ബൌദ്ധ പാരമ്പര്യചരിത്രം തമസ്ക്കരിക്കുന്നതിനുമായി നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട മൂഷിക വംശം എന്ന കൃതിയെക്കുറിച്ചും, ധാരാളം ശിലാരേഖകളെക്കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകം അറിവു നല്‍കുന്നു. നാഷണല്‍ ബൂക് സ്റ്റാളാണ് വിതരണക്കാര്‍. വില 50 രൂപ. 152 പേജ്. പുസ്തകം നേരിട്ട് പോസ്റ്റലായി ലഭിക്കാന്‍ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി തൃശൂര്‍ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : 0487-2331069.

3 comments:

അനാര്യന്‍ said...

Could you please create a username and make edits in this Wikipedia article?

http://en.wikipedia.org/wiki/Nair

ശങ്കരനാരായണന്‍ മലപ്പുറം said...

മുത്തപ്പാ നന്ദിയുണ്ട്!

തീയ്യവംശം said...

തീയ്യരും ഈഴവരും പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത ജാതികൾ1. തീയ്യർ ഒരു പ്രത്യേക വംശമാണു എന്നതിനു ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണു അവരിൽ കാണുന്ന ഗോത്രീയത(ഇല്ലം സമ്പ്രദായം) . എട്ട്‌ ഇല്ലങ്ങൾ ചേർന്ന വംശമാണു തീയ്യർ.
പൗരാണികത്വവും പാരമ്പര്യവും നിലനിർത്തുന്ന വംശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയാണിത്‌.

എന്നാൽ ഈഴവരിൽ ഗോത്രീയത എന്ന സമ്പ്രദായം ഇല്ല.

2.ഈഴവ എന്നത്‌ പരസ്പര ബന്ധം ഇല്ലാത്ത പല ജാതികൾ ചേർന്ന ഒരു കൂട്ടം ആണു. ഇഴുവ,ഇഴവ,ഇരുവ,ഇരവ,ഇളവ,ഇളുവ,ചോവൻ,ചോൻ ,പണിക്കർ,ചാന്നാർ ,ഈഴവാത്തി തുടങ്ങിയ ഒരുപാട്‌ ജാതികളുടെ ഒരു കൂട്ടം. ഇതിൽ പല ജാതികൾക്കും മറ്റൊരു ജാതിയുമായി പാരമ്പര്യമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല.

എന്നാൽ തീയ്യ എന്നത്‌ വ്യക്തമായ ഒരു വംശം തന്നെയാണു. അവരുടേതായ ഒരു സ്വത്വവും സംസ്കാരവുമുള്ള വംശം.

3.പരസ്പരം വിവാഹബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരുന്ന രണ്ട്‌ വിഭാഗങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഇവ രണ്ടും.

4.തീയ്യർ സ്വതന്ത്രമായ കഴക ഭരണവ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചാണു സമുദായത്തെ ക്രമീകരിക്കുന്നത്‌.

എന്നാൽ ഈഴവർക്ക്‌ ഒരു സ്വതന്ത്രസംവിധാനമോ വ്യവസ്ഥയോ ഇല്ല.

5.ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഇൻഡ്യയിൽ മലബാറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്ന വിഭാഗം തീയ്യരാണു.

ഈഴവർക്ക്‌ വോട്ടവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

6.തീയ്യർ മരുമക്കത്തായം പിന്തുടർന്നു വന്നിരുന്നവരാണു.

എന്നാൽ ഈഴവർ മക്കത്തായം പിന്തുടർന്നു വന്നവർ.

7.തീയ്യർക്കിടയിൽ സ്ത്രീധനമില്ല .
തീയ്യരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക്‌ സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാരമ്പര്യ, അവകാശക്കൈമാറ്റം അമ്മയിലൂടെ.

എന്നാൽ ഈഴവർക്കിടയിൽ സ്ത്രീധനസമ്പ്രദായം ഉണ്ട്‌. സ്ത്രീകൾക്ക്‌ സ്വത്തവകാശം ഇല്ലായിരുന്നു. പാരമ്പര്യക്കൈമാറ്റം അച്ഛനിലൂടെ.

8.തീയ്യരുടെയും ഈഴവരുടെയും ഗ്രിഹനിർമ്മാണശൈലി വ്യത്യസ്തമാണു.9.ഈഴവർ ബൗദ്ധപാരമ്പര്യം പേറുന്നു എന്ന് വാദിക്കുന്നവരാണു.

എന്നാൽ തീയ്യർക്ക്‌ ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധമില്ല.


10.തീയ്യരുടെ ശരീരഘടന മെഡിറ്ററേനിയൻ ടൈപ്‌ ആണു

ഈഴവരുടെ ശരീരഘടന ശ്രീ ലങ്കൻ ടൈപ്‌ (coastal migrated human race)

11.തീയ്യരിൽ ശൈവാരാധാനയും ശാക്തേയവും വൈഷ്ണവാരാധനയും ഉണ്ട്‌. സാത്വികവും രാജസവും താമസവുമായ ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗമാണു തീയ്യർ.

12.തീയ്യർ പഴയ മദ്രാസ്‌ പ്രവിശ്യയിലെ മലബാർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രബലവിഭാഗമാണു. അവർ ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഇൻഡ്യയിലെ ഗവ: ഉദ്യോഗങ്ങളിൽ വലിയൊരു ഭാഗം കയ്യാളിയവരാണു. ബ്രിട്ടീഷ്‌ ഇൻഡ്യയിലെ ഒരു ഫോർവേഡ്‌ കാസ്റ്റ്‌ ആയ വിഭാഗമായിരുന്നു തീയ്യർ. (സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ശേഷം 1960 ൽ ആർ ശങ്കർ ആണു തീയ്യരെ ഒ ബി സി ആക്കിയതും പിന്നീട്‌ ഈഴവർ തീയ്യർ ഒന്നാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചതും).

13.ഈഴവർ പഠിക്കുന്ന കളരി നാടാർ സമുദായത്തിന്റെ അടിമുറൈ എന്ന കളരിയാണു.

എന്നാൽ തീയ്യരുടെത്‌ കടത്തനാടൻ,തുളുനാടൻ ശൈലിയും.

14.തീയ്യർ haplogroup L വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു - caucasoid race , Indo Aryans.

ഈഴവർ haplogroup C വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. Astraloid race ,Dravidians

15.കോഴിക്കോട്‌ കോരപ്പുഴയ്ക്ക്‌ വടക്കു ഭാഗത്ത്‌ മാത്രം ജീവിച്ചിരുന്ന വിഭാഗമാണു തീയ്യർ, ഈഴവർ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്തും , രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ 400 കിലോമീറ്ററിന്റെ അകലം ഉണ്ട്‌.

ഇൻഡ്യൻ ഗവൺമന്റ്‌ രേഖകളിൽ തീയ്യരെ പ്രത്യേകവിഭാഗമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

16.തീയ്യരുടെ മരണ, വിവാഹകർമ്മങ്ങൾ ഈഴവരുടേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണു.